Share
Information om mina fondval direkt till din e-mail och mobil
 

2023-04-25

ca 7 minuters läsning

Hej !
Här kommer ditt nyhetsbrev med min analys av marknaden, samt information om en ny App som jag testat.

Sedan i höstas har jag haft resonemang om att FEDs kraftiga räntehöjningar kommer att sänka börsen under 2023. Min teori var att räntehöjningsprocessen skulle bli mer långdragen och smärtsam än marknaden varit inställd på.

Istället har de globala börserna stått emot relativt starkt och ligger i dag på i snitt runt 7-8% emedan jag ligger på minus 4-5% i PPM och i mina ISK. Jag är inte nöjd med denna skillnad och får nu hantera känslor av att jag måste jaga avkastning för att komma i fatt.

Än så länge sitter jag dock på händerna. Resonemang nedan förklarar varför.

Generella anledningar

 • Cut your losses: Om man gör ett fondbyte och kommer in fel är det bra att dra sig ur snabbt för att minimera skadan.

 • Hålla sig kall: Spontant känner man att man vill ta igen det man förlorat och satsar vilt på högriskfonder emedan det är bättre att ta ett steg tillbaka och göra en ordentlig analys.

 • Sell in may - and stay away: Historiskt går börsen sämre under perioden maj till oktober.

 • Påminna mig om att det är över tid jag har 18% i snitt per år och att min avkastningskurva kan variera mycket under enskilda år och/eller under ett enskilt år.

 • Under förra året hade jag i snitt 15% bättre avkastning än börser globalt.


Specifika anledningar
Hade jag inte haft kvar min försiktiga börs-syn kunde jag kortsiktigt gått in i aktiefonder igen.
Nedan följer därför ett specifikt resonemang som förklarar varför jag inte gör det.

 • Jag tror att investerare gör ett stort misstag som redan nu prisar in en mjuklandning av ekonomin. Jag är fortfarande inställd på en hårdlandning men att det uppenbarligen tar längre tid än jag först trodde. Räntehöjningarnas effekt på hushåll och företag har ännu inte slagit igenom i den omfattning som krävs för att ekonomin - och börsen med den - ska tvärstanna.

 • Marknaden slits mellan de som tror på en mjuklandning och de som tror på en hårdlandning. Problemet är att det är svårt att se skillnaden initialt.

 • Oro för bankfrossa som skakade om marknaden i mars är fortfarande en stark faktor hos många investerare. Under 2008 var första krisen i mars och den andra som utlöste det stora raset kom inte förrän i början av hösten.

 • Många projekt inom varierande branscher löper över längre perioder. De ska färdigställas. Därefter kommer antal nya projekt minskas drastiskt och det kommer att påverka arbetslöshetssiffrorna framöver.

 • När arbetslösheten stiger minskar hushållens köpkraft och företagen börjar gå sämre.

 • Fastighetsbolag som tagit stora lån kommer att påverkas i hög grad när nya villkor börjar gälla under året.

 • Detsamma gäller alla de hushåll vars bolån ska omförhandlas fortlöpande.

 • Många kommer behöva sälja sina bostäder och priserna på hus sjunker. Bostadsbyggandet avtar. Exempel är att nyförsäljning av hus i USA har halverats.

 • Småbolag kommer få svårare att få lån p.g.a. de högre räntorna. När de får det svårt kommer de att börja avskeda folk och arbetslösheten kommer stiga på bred front. Då blir den hårda landningen ett faktum även om det kan dröja då det är långa ledtider.

Ännu har inte punkterna ovan märkts fullt ut i ekonomin och detta gör det svårt för investerare att navigera på börsen. Detta är dilemmat i perioder i väntan på mjuk eller hårdlandning av ekonomin. Historiskt har börsen stigit under dylika perioder för att sedan falla brant när recessionen - hårdlandningen - är ett faktum. Samtidigt ser jag på sikt en större potential på nedsidan.

Enligt mitt sätt att se det tyder det mesta på att det kommer bli en hårdlandning.
Att en sådan eventuellt inte fullt ut slår igenom förrän efter sommaren är troligt. Risken är dock att fler och fler gör samma bedömning ( om hårdlandning ) vilket skulle orsaka börsnedgång tidigare.


Utifrån resonemangen ovan stannar jag kvar i min nuvarande position tillsvidare.

Alwy - en app som ger dig kontroll på din ekonomi!
Jag är som du kanske vet ingen ekonomiskt sinnad person.
Det kommer inte naturligt för mig, socionom som jag är. Som fembarns-pappa boendes på gård med hästar, hundkennel, katter, marsvin, två bilar, hanterar jag vad jag uppfattar som ett myller av olika utgifter. Abonnemang, försäkringar, avgifter, krediter och, om du ursäktar uttrycket, f-n å hans moster.

I februari tog jag därför ett krafttag för att söka minimera antal utgifter.
En genomlysning av vår ekonomi. Jag skulle kunna delge dig en lång redogörelse för processen men nöjer mig i detta sammanhang med att konstatera att jag lyckades sänka mina utgifter med flera tusen per månad.

Till min hjälp hade jag appen ALWY.
Jag har sett och provat andra liknande appar men ingen av dem har gett mig samma helhetsgrepp som ALWY. Förutom de funktioner andra appar har, erbjuder nämligen ALWY dessutom möjligheten att starta ett ISK-konto så att jag kan spara i fonder även där.

Vill du testa Alwy själv? KLICKA HÄR så kan du testa gratis

Nedan följer några av de funktioner jag uppskattar med ALWY

Översikt
Bland annat hjälper tjänsten dig att ta kontroll över din ekonomi. Genom data från din egen bank smart teknik och olika algoritmer får du snart en bild över, vad du lägger pengar på, hur din ekonomi kan se ut i framtiden och vad du borde tänka på.
Genom webbsidan som Alwy har får du en översikt över hela din ekonomi. Här kan du se hur mycket du har på dina olika konton, samt hur mycket dina investeringar i nuläget är värda. Istället för att ha en app för sina sparkonton och en för sina investeringar får du alltså allt samlat på samma plats.

Utgifter
Du kan också se vilka olika tjänster och abonnemang som löpande drar pengar. Snygg webbdesign med tydliga diagram gör att det blir enkelt att få en överblick av hur din ekonomi ser ut.
På hemsidan får du också dina utgifter kategoriserade. På så vis kan du se hur mycket du har lagt på olika saker som fika, bilverkstaden eller andra kostnader.
Dessa kategorier gör också att det blir enkelt att skapa en budget för varje månad. Du kan smidigt välja hur mycket pengar du vill lägga på saker som kläder eller mat. Dessa siffror uppdateras automatiskt i appen när du gör olika köp.

Lån och krediter
En annan bra sak med Alwy är att du kan få enkel hjälp med dina lån och krediter. När du för över din information till tjänsten läser de in alla dina lån med tillhörande räntor. I appen kan du därför se alla lån du har.
Dessutom kan du få hjälp genom Alwys samarbetspartners att förhandla om bättre villkor. På så vis finns också chansen att sänka kostnaderna för de pengar du har lånat.

Vad får man mer med Alwy Premium?
Det här är en tjänst som kostar en viss summa varje månad.
Med Alwy ingår bland annat en personlig sparcoach. Det här innebär att du får hjälp direkt med att se över och förbättra din ekonomiska situation.
Ditt sparande kan också bli helt automatiserat. Detta innebär att en summa automatiskt sätts in på det konto eller i de fonder där det ska sparas. På så vis lägger du hela tiden undan pengar, utan att behöva göra något.
Du får också möjlighet till ett billigare sparande i fonder. Detta genom att du får tillbaka de provisioner som bankerna ofta tar när du köper just fonder.

Vill du testa Alwy själv? KLICKA HÄR så kan du testa gratis.Missa inte mitt nästa fondbyte
Anmäl dig genom att KLICKA HÄR


Vänligen
Mats
 

Följ mig på Facebook och Instagram genom att klicka nedan.
Jag lägger ut en hel del information på dessa kanaler regelbundet.

👉 Facebook

👉 Instagram

 
Har du frågor?
Telefontid måndagar
10:00 - 12:00

Tel: 010-330 20 60

Allmänna frågor:                 info@mats-svensson.se
Betalning/faktura frågor:     faktura@mats-svensson.se 
Facebook
 
Youtube
 
Instagram
 
Website
 
Email
Mats Svensson 2000 AB, Carl Krooks Gata 60, 25237 Helsingborg, Sweden
2024/05/21
Du får detta melj eftersom du prenumererar på mitt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration,
klicka här


Email Marketing by ActiveCampaign