Share
Information om mina fondval direkt till din e-mail och mobil
 

2023-08-28

ca 5 minuters läsning

Hej !

Stark inledning i skuggan av krig och ekonomisk oro

Börsåret inleddes starkt trots pågående krig i Europa och ett allmänt ansträngt ekonomiskt läge. Det breda svenska börsindexet OMXSPI toppade i februari på plus 13 procent medan storbolagsindexet OMXS30 stod sig starkt en bit in på sommaren.

Efter senaste tidens nedgångar är dock kurserna på väg mot samma nivå som vid årets inledning. OMXSPI ligger på 1% för i år och OMX30 på 5%.

Utifrån oron har jag legat defensiv under våren. Enligt makro-förnuft ska inte börsen ha gått så bra som den gjort. Det handlar snarare om - som jag nämnt i tidigare nyhetsbrev- de sex stora techbolagen i USA som dragit upp kurserna.

I samband med att de (bolagen), sedan i mitten av juli, slutade hålla börsen under armarna och oron kring Kina och högre tio-årsränta, har dock börsen
gått ner 5-10%.

Jag ligger själv i paritet med OMXPI i både ppm och i ISK. Självklart inte nöjd för egen del men vänder ut och in på mig själv för att hitta en vinnande väg genom hösten och har gott om hopp om det.

Vill du veta vilka fonder jag ligger i nu? KLICKA HÄR


Kina och Globala Utmaningar

De senaste tidens utmaningar på den globala arenan, särskilt inom Kina, har gett upphov till turbulens på börsmarknaden. Problem inom fastighetssektorn och en stor aktörs betalningsinställelse har skapat oro. Jag delar investerarnas frustration över den kinesiska regeringens hantering av dessa situationer. Den senaste räntesänkningen uppfattades dessutom som otillräcklig av marknaden.

Då jag ligger i en Kinafond talade jag, på ett möte i London, med Pictet´s Asien- och tillväxtmarknadsexpert. Alltid vanskligt att tala med dylika, då de vill att man ska ligga kvar i fonden. Med det i minne, var kontentan att de var försiktigt positiva till fondens utveckling framöver. Detta baserades bl.a på att källor i Taiwan uttryckt att de inte är oroliga för en, av Kina, kommande invasion. De uttryckte snarare att relationen mellan USA - Kina blivit något bättre och att konfrontation inte är sannolik i närtid.

Visst det kan bli volatilt = svängigt, framöver men de har en stark tro på att staten kommer stötta marknaden och att kinesiska börsen kommer gå bättre framöver.

Jag förutsätter att det kan bli mer nergång i fonden men att det kan löna sig att ligga kvar och vänta på ytterligare ekonomiska stimulanser från kommunistpartiet - som inte vill förlora anseendet i omvärlden - och därmed en positiv utveckling i fonden på sikt.

Inflationen och räntehöjningar då?

Den ökande oron för långvarig inflation och höga räntor har fått mig och många andra att oroa sig över framtiden. Om inte inflationen sjunker tillräckligt snabbt måste centralbanker hålla kvar den höga räntenivån för att vara säkra på att trycka ner inflationen.

Den svenska Riksbanken har sedan förra våren höjt styrräntan från 0 till 3,75 procent, och de flesta väntar sig en höjning till i september. När SCB presenterade inflationssiffror för juli var inflationstakten oförändrad mot juni.

Den spås sjunka under hösten men frågan är med hur mycket, och om Riksbanken ska behöva höja räntan ytterligare en gång i november. Det är ännu ett  orosmoment inför hösten och vintern.

Jag tänker dock att diskussionen om inflationens faktiska nivå och dess temporära påverkan från händelser som invasionen och höga energipriser är viktig. Jag delar synen på att dagens inflationsnivå inte nödvändigtvis speglar verkligheten. Det ska bli spännande att ta del av inflations-utfallet för augusti. Jag skulle inte bli förvånad om siffrorna kommer in lägre än förväntat och att riksbanken nöjer sig med en höjning i september och att det inte blir fler höjningar i USA. En brasklapp i sammanhanget är dock oron för kronans eventuella försvagning och dess påverkan på inflationen.

Ett bredare perspektiv

Det är lätt att fastna i orosmoment istället för att spekulera över den bredare konjunkturen.

Maria Landeborn på Danske Bank uttalar sig i Dagens Industri.

"Vi har haft kraftigt åtstramad penningpolitik i 18 månader nu och fortfarande går USA:s ekonomi väldigt bra. Det är positivt och ger stöd åt börsen men det gör också att vi kan få leva med höga räntor längre. Det finns ingen anledning för den amerikanska centralbanken att börja sänka räntan om ekonomin fortfarande går starkt.".

Det må vara hänt men så länge konjunkturen ger stöd åt börsen fram tills inflationen och räntorna börjar sjunka ser jag ingen generell anledning att bli defensiv även om det kan bli volatilt under hösten.

Att hitta balansen mellan farhågor och de möjligheter som finns är en ständig utmaning på marknaden.  

Så slutar året på plus eller minus?

Stockholmsbörsens breda index är nere på plus 1 procent och årets uppgång är nästan utraderad. Det är lite surt på marknaden, men jag är ändå försiktigt optimistisk med tanke på starka arbetsmarknader och att det finns en god möjlighet till mjuklandning av ekonomin i USA. Det  behöver inte bli en lågkonjunktur och ett börsras innan räntorna och inflationen sjunker igen. Detta resonemang utgår ifrån att USA håller börskurserna uppe emedan jag fortsatt är tveksam till svenska börsen som är räntekänslig och påverkad av sjunkande kronkurser.

Min utgångspunkt vid bytet till sex olika fonder - fyra i PPM och två i ISK - för några veckor sedan, var utifrån ett positivt höstscenario. Även om det skakat till i augusti pga faktorerna ovan, tror jag att de flesta börser ligger på plus vid jul och nyår.

Det kan kortsiktigt bli nergångar innan det vänder men jag föredrar just nu att ligga positionerad istället för att försöka tajma marknaden som i år är ovanligt svår.

Har du testat Alwy appen ännu?
Alwy - en app som ger dig kontroll på din ekonomi!
KLICKA HÄR så kan du testa Alwy gratis


Vänligen, Mats

Missa inte mitt nästa fondbyte
Anmäl dig genom att KLICKA HÄR

Följ mig på Facebook och Instagram genom att klicka nedan.
Jag lägger ut en hel del information på dessa kanaler regelbundet.

👉 Facebook

Har du frågor?
Telefontid måndagar
10:00 - 12:00

Tel: 010-330 20 60

Kundtjänst: info@mats-svensson.se

 
Facebook
 
Youtube
 
Instagram
 
Website
 
Email
Mats Svensson 2000 AB, Carl Krooks Gata 60, 25237 Helsingborg, Sweden
2024/05/21
Du får detta melj eftersom du prenumererar på mitt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration,
klicka här


Email Marketing by ActiveCampaign