Share
Information om mina fondval direkt till din e-mail och mobil
 

2023-07-31

ca 5 minuters läsning

Hej !
Under året har jag grundat mina investeringsbeslut i en kommande lågkonjunktur. Varit försiktig. Inte förrän under sommarmånaderna legat aggressivt placerad i aktiefonder till 100% och då eventuellt mot bättre (makro)vetande.
Vill du veta mer om makroanalys kan du läsa om detta längst ner i nyhetsbrevet.

Under juni och halva juli gick jag in i tech-fonder som gick väldigt starkt.
Det gick upp 10% under ett par veckor och var övertygad om att detta rally skulle bestå i ett par månader. Vilket det inte gjorde av två anledningar.

 1. När man sparar i fonder som placerar utomlands investerar man också i en annan valuta, vilket kan påverka ens avkastning. Fondens utveckling kommer nämligen även bero på hur de utländska valutorna utvecklas gentemot den svenska kronan.

  Om du har en fond som handlas i dollar och dollarn sjunker 10% gentemot svenska kronan sjunker även avkastningen i fonden med 10%, allt annat lika.

  Termen "allt annat lika" kommer från latinet ceteris paribus som betyder att allt annat förändras lika.

  Under två veckor i juli gick tech-aktier bra men dollarn rasade i värde och det gjorde att det inte blev någon avkastning i fonden.

 2. Jag låg kvar någon vecka till för att se om dollarn studsade upp igen. Det gjorde den delvis men då skiftade istället investerarkollektivets fokus från tillväxt till värdebolag.

Skiftet syns tydligt i ett ökat intresse för de klassiska industribolagen som ingår i Dow Jones-index som fram till på onsdagen hade gått upp tolv dagar i rad. Något som kan båda illa för svenska börsen som ofta följer Nasdaq - techbörsen i USA.

Med tanke på skiftet mot värdebolag har jag temporärt lämnat tech-fonder och valt ett antal andra fonder.

Vill du veta vilka, skal du anmäla ditt intresse genom att KLICKA HÄRVar blir lågkonjunkturen av?

Vi befinner oss i början på 2023 och någon amerikansk lågkonjunktur har ännu inte inträffat. I stället talas det om att USA kan vara på väg att lyckas med ett av de mer avancerade tricksen i den penningpolitiska boken: en så kallad ”mjuk landning”.

Den amerikanska centralbanken verkar nämligen vara på god väg att få ner inflationen utan att ha behövt trycka ner den amerikanska ekonomin i en lågkonjunktur.

Traditionellt är tanken att inflationen ska tryckas ner på bekostnad av lågkonjunktur och arbetslöshet.

Sedan 2022 har den amerikanska centralbanken dock höjt räntan från runt 0 till över 5 procent. Inflationen går ner. Men arbetslösheten är låg. Och den amerikanska ekonomin är stark och det verkar som att den mest väntade lågkonjunkturen i modern historia kanske aldrig kommer att bli av.
Även om gemene man ännu inte tagit fasta på detta verkar det som att Wall Street har gjort det och börsen fortsätter uppåt.

Kontentan
Om makroanalys under våren sagt att börsen ska ner är vi nu, enligt mig, i ett läge där det finns lika mycket, om inte mer, som talar för att börsen, med hjälp av USA, ska upp. En brasklapp är dock att detta inte behöver gälla alla länder. Speciellt inte de som har bland de högst skuldsatta invånarna med korta rörliga lånevillkor - läs Sverige.

Om det är så att,

 • Techracet är över och Dow Jones tar över taktpinnen
 • Lågkonjunkturen uteblir
 • Gapet mellan tillväxtaktier och "alla" andra aktier minskar, dvs att "alla andra" kommer ifatt

kan det vara läge att lägga sig i ett antal fonder spridda över flera sektorer och länder för att på det sättet fånga upp de nya vinnarna framöver.

Tänk på att detta är min nuvarande syn på marknaden.
En marknad som ständigt förändras utifrån inkommande inflationsdata.Vad är makroanalys?

Makroanalys, eller makroekonomisk analys, är en metod som används för att studera och bedöma den övergripande ekonomiska situationen och utvecklingen på en nationell eller global nivå.
Den fokuserar på stora ekonomiska faktorer och indikatorer som påverkar hela ekonomin snarare än att undersöka specifika företag eller branscher.

Makroanalys involverar ofta studier av olika ekonomiska variabler och indikatorer, inklusive:

 1. BNP (Bruttonationalprodukt): Mäter den totala ekonomiska produktionen för ett land under en viss tidsperiod

 2. Inflation: Mäter den allmänna prisnivåökningen över tid, vilket påverkar konsumenternas köpkraft.

 3. Arbetslöshet: Visar andelen arbetskraften som är arbetslös och letar efter arbete.

 4. Räntor: Representerar kostnaden för att låna eller tjäna pengar och påverkar investeringar och konsumtion.

 5. Valutakurser: Bestämmer värdet på en valuta i förhållande till en annan och påverkar internationell handel och investeringar.

 6. Konsumtion och sparande: Analyserar hushållens konsumtionsbeteende och sparandegrad, vilket påverkar den ekonomiska tillväxten.

 7. Handelsbalans: Jämför en nations export och import av varor och tjänster och påverkar betalningsbalansen.

Genom att analysera dessa faktorer och deras inbördes samband kan ekonomer och investerare få en bättre förståelse för den ekonomiska situationen, trenderna och förutsättningarna för att fatta ekonomiska beslut.

Makroanalys är värdefullt för att förutse långsiktiga trender, identifiera potentiella risker och möjligheter på marknaden samt för att förstå hur olika politiska och ekonomiska åtgärder kan påverka ekonomin som helhet.Missa inte mitt nästa fondbyte
Anmäl dig genom att KLICKA HÄR 

Följ mig på Facebook och Instagram genom att klicka nedan.
Jag lägger ut en hel del information på dessa kanaler regelbundet.

👉 Facebook

👉 Instagram

 
Har du frågor?
Telefontid måndagar
10:00 - 12:00

Tel: 010-330 20 60

Allmänna frågor:                 info@mats-svensson.se
Betalning/faktura frågor:     faktura@mats-svensson.se 
Facebook
 
Youtube
 
Instagram
 
Website
 
Email
Mats Svensson 2000 AB, Carl Krooks Gata 60, 25237 Helsingborg, Sweden
2024/05/21
Du får detta melj eftersom du prenumererar på mitt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration,
klicka här


Email Marketing by ActiveCampaign